Slide

 

Wat kan ik voor jou betekenen

Veel klachten als somberheid, angst, depressie en dwang staan in relatie met hoe we naar onszelf kijken en hoe we over onszelf denken. Deze gedachten komen ergens vandaan. Onder andere onveilige hechting, ontwikkelingstrauma, opvoeding, cultuur, pesten en andere ingrijpende gebeurtenissen hebben invloed op hoe we (op latere leeftijd) naar onszelf kijken en met onszelf en anderen omgaan. Dit kan voor belemmeringen zorgen in het dagelijks leven. Ook de lichamelijke gevolgen die stress heeft op het lichaam worden vaak onderschat. Bij 2BeLoved vinden we het erg belangrijk om juist hier ook aandacht voor te hebben.

Verschillende methoden

Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat, naast de herinneringen die in ons brein opgeslagen liggen, herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen ook opgeslagen zijn in ons lichaam en hierop veel invloed hebben. Lichaamsgerichte therapie neemt daarom een belangrijke plaats in tijdens de sessies. De therapievormen die gebruikt worden zijn gebaseerd op de theorieën van verschillende onderzoekers die internationaal bekend staan om hun vergaande inzichten met betrekking tot trauma en herstel. Onder andere Prof. Dr. Bessel van der Kolk, Janina Fisher, Peter Levine, Stephen W. Porges en Deb Dana zetten zich met hart en ziel in om belangrijke kennis en ervaringen over de gevolgen van trauma wereldwijd te verspreiden. Deze inzichten steun ik, mede door herkenning vanuit mijn eigen ervaringen, van harte. Ik gebruik interventies en technieken vanuit de Polyvagaal Theorie, Somatic Experiencing, Ademwerk en Systemisch Werk. Daarbij worden specifieke traumaverwerkingsmethoden als Brainspotting en Bodydrumrelease ingezet. 

Psycho-educatie

Een onderdeel van de therapie zal bestaan uit psycho-educatie, zodat jij je brein en lichaam, en hierdoor jezelf, beter leert begrijpen. Door jou inzichten te geven over wat triggers zijn, hoe deze invloed hebben op jouw lichaam en gedrag en hoe deze jou kunnen ontregelen, word je je steeds meer bewust van waar jouw gedachten en gedrag vandaan komen. Je leert jezelf begrijpen, maar ook hoe je jezelf kunt reguleren en kalmeren. Daardoor ga je anders kijken naar jezelf en je omgeving. Bij elke sessie wordt specifiek ingezet wat op welk moment nodig is in jouw proces.

“Door achter te laten wat je niet meer nodig hebt, creëer je ruimte om te vinden wat jou vooruit brengt.”

Ingspire

Positieve psychotherapie & herstelgerichte ondersteuning

Het uitgangspunt van de psychosociale therapie en lichaamsgerichte traumatherapie van 2BeLoved komt, naast het bijbelse principe, vanuit de positieve psychotherapie en herstelondersteunende zorg. Dit betekent dat ik jou zie als gelijkwaardig mens, waarbij ik niet uitga van stoornissen. Ik werk zonder oordeel en zonder het stigma dat aan stoornissen kan kleven. Het uitgangspunt van positieve psychotherapie is dat je naast de problemen die je ervaart ook de vaardigheden hebt om deze problemen te kunnen overwinnen. Het doel van onze samenwerking is herstel, waarbij je op een nieuwe wijze kunt omgaan met de ervaren belemmeringen. Ik kijk hierbij vanuit een holistische visie. Samen gaan we op ontdekkingsreis naar (destructieve) overlevingsmechanismen. Bewustwording is de eerste stap, waarbij we gaan ontdekken hoe het ook anders kan. Het uitgangspunt is hoofd en lichaam (opnieuw) te verbinden, omdat er vaak sprake is van een blokkade tussen voelen en denken. Hierbij maak ik gebruik van lichaamsgerichte interventies, zoals grondings- en ademhalingsoefeningen en het werken met vloerankers. De natuur kan een helend en kalmerend effect hebben en ook een wandelsessie behoort tot de mogelijkheden.

Lichaamsgerichte traumatherapie

Heb jij ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt die jouw leven op zijn kop hebben gezet? Het is heel belangrijk dat er dan iemand naast jou staat die jou begrijpt en aanvoelt. Trauma kan op verschillende manieren ontstaan en kan verstrekkende gevolgen hebben. Traumatisering kan te maken hebben met (eenmalige) ingrijpende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een onverwachts verlies of een ingrijpende gebeurtenis op jouw werk, maar ook met onveilige hechting, tekortkomingen op emotioneel gebied, seksueel misbruik en/of pesten en/of een onveilige thuissituatie. Deze gebeurtenissen kunnen zorgen voor (jarenlange) stress, waardoor je zowel psychische als lichamelijke klachten kunt ontwikkelen. Lichaam en geest zijn één en daarom behandelen we ze ook als één geheel. Trauma kan ook voortkomen uit familiesystemen waar trauma, bijvoorbeeld seksueel misbruik, nooit doorbroken is. Hierdoor kun je, zonder dat je je hiervan bewust bent, zelf klachten ontwikkelen vanuit overgenomen pijn en overlevingsstrategieën. Vanuit mijn eigen ervaringen met ingrijpende gebeurtenissen en traumatisering sta ik naast jou. Samen gaan we, met behulp van lichaamsgerichte therapievormen, op zoek naar manieren om met de fysieke en emotionele gevolgen van deze gebeurtenissen om te gaan en de (lichaams)herinneringen een plaats te geven. We gaan met elkaar op zoek naar interventies waardoor jij jezelf lichamelijk en geestelijk leert reguleren en kalmeren en kan komen tot herstel. 

Body Drum Release

Body Drum Release (BDR) is een lichaamsgerichte therapie die meestal direct effect heeft. Het is een methode waarbij afwisselend ‘getrommeld’ wordt op de linker- en rechterhelft van het lichaam; meestal de schouders. Het effect van BDR is vergelijkbaar met dat van EMDR. De werking gaat door middel van bilaterale stimulatie van de hersenen. Dit betekent dat, door het afwisselend ’trommelen’ en stilstaan bij wat gebeurd in jouw lichaam en gedachten en de gevoelens en emoties die daarbij boven komen, heel veel zenuwprikkels over en weer gaan tussen de beide hersenhelften. Dit zorgt voor nieuwe verbindingen, waardoor positieve eigenschappen bewerkstelligd worden. BDR bootst de REM-fase na. Hierdoor ben je als het ware net als tijdens het dromen bezig met het verwerken en integreren van gebeurtenissen, gevoelens en emoties. Je hoeft hierbij als hulpvrager verder weinig te doen, maar vooral ‘laten gebeuren.’ Tijdens een BDR sessie raak je ontspannen en komt er een stroom van gedachten en beelden op gang. Deze geven veel inzichten. Soms komen er emoties los die vaak gelijk een plaats kunnen krijgen. De verhoogde hersenactiviteit wordt geïntegreerd met de gedachten in het bewustzijn. Positieve effecten zijn over het algemeen na een eerste sessie al merkbaar. Vaak zijn de resultaten een aantal dagen of weken na de sessie zelfs nog beter. Hulpvragers zien dat na enkele sessies negatieve beelden, emoties en gedachten vervagen en minder aanwezig zijn, terwijl positieve gedachten en gevoelens juist levendiger worden. BDR zorgt voor meer zelfvertrouwen, loslaten van stress en beter weten wat je wilt. Door BDR kom je dichter bij je gevoel. Je zakt als het ware meer in je lichaam, waardoor je je krachtiger voelt. Geest, ziel en lichaam worden met elkaar verbonden door het tegelijkertijd werken op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. 

Brainspotting

Brainspotting is in 2003 ontdekt door David Grand Phd. Deze zeer effectieve, lichaamsgerichte methode is doorontwikkeld uit EMDR en momenteel één van de nieuwste behandelmethoden om trauma en blokkades te behandelen. Zowel EMDR als Brainspotting richten zich op oogposities, maar bij Brainspotting wordt veel meer uitgegaan van de therapeutische relatie en co-regulatie. Waar bij EMDR de nadruk ligt op specifieke gebeurtenissen en het verwerken door het herbeleven hiervan, ligt bij Brainspotting de nadruk op de gevoelsbelevingen en spreekt het lichaam. Brainspotting is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over hoe het brein werkt en trauma’s verwerkt kunnen worden. Brainspotting sluit aan bij de inzichten dat bij trauma het cognitieve gedeelte van het brein niet goed functioneert, waardoor allerlei cognitieve methoden en gesprekstherapieën vaak minder goed helpen bij het behandelen van trauma’s. Bij Brainspotting wordt gewerkt met het diepste gedeelte van ons brein en lichaam, doordat er directe toegang is met autonome en limbische systemen in het centrale zenuwstelsel. Het is een laagdrempelige methode voor het behandelen van psychische en lichamelijke klachten, waarbij het uitgangspunt het zelf herstellend vermogen van het lichaam is. 

Psychosociale hulpverlening & individuele begeleiding

Loop jij vast op verschillende leefgebieden en heb je moeite met het vormgeven van je leven? Mis je bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding, werk, sociale contacten? Dan kan ik je helpen ontdekken waar de oorzaken kunnen liggen en samen met jou werken aan herstel en participatie. Bij 2BeLoved is zingeving een belangrijke pijler waar ruimschoots aandacht voor is. Door te ontdekken waar de knelpunten liggen kunnen we samen werken aan verandering van jouw situatie, waardoor je terugkomt bij wie je werkelijk bent en wat jij werkelijk wilt. 

Persoonsgebonden Budget

Mogelijk kom je voor deze vorm van begeleiding in aanmerking voor een Persoons Gebonden Budget (PGB) vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit betekent dat de gemeente deze begeleiding vergoed. Je kunt dit navragen bij jouw gemeente. Het is hierbij belangrijk dat je zelf budgethouder kunt zijn. Let op: Individuele begeleiding is geen behandeling.  

Eigen ervaringen

Mijn eigen ervaringen zijn er. Ze zijn onderdeel van mijn leven en hebben me gevormd tot wie ik nu mag zijn als mens. Dit is verweven met wie ik ben als lichaamsgericht therapeut. Ik draag ze bij me als een schat aan ervaringen waarmee ik naast jou kan staan met geduld en compassie. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om geconfronteerd te worden met de onderliggende diepe angsten die er kunnen zijn. Ik ben open over mijn verleden en mijn ervaringen, maar zet deze alleen bewust in als ze van belang zijn in het kader van jouw herstel. Daarbij zal ik altijd een afweging maken of het voor jou meerwaarde heeft iets te delen tijdens een sessie. Mijn eigen ervaringen met complex trauma en mijn opgedane wetenschappelijke kennis over trauma en persoonlijkheid en mijn ervaring binnen het werkveld bieden een breed perspectief om jou op de juiste wijze te kunnen bieden wat jij nodig hebt. Juist mijn persoonlijke ervaringen maken dat ik vanuit mijn eigen belevingen aan kan sluiten bij wat jij kan ervaren en doorleven. Daarnaast heb ik ervaren dat het aangaan van een traject met iemand met soortgelijke ervaringen verbinding en vertrouwen geeft. Het gevoel écht begrepen te worden wordt door mensen als enorm belangrijk ervaren en wordt gezien als meerwaarde op de weg naar herstel. 

“Ieder mens heeft de behoefte zich écht gehoord en écht gezien te voelen.”

Eline Hollebrandse

Kennismakingsgesprek

Als eerste vind ik het belangrijk dat we een klik hebben. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de relatie tussen hulpverlener en hulpvrager dé basis is voor het slagen van een traject. Belangrijk is dat jij je veilig en vertrouwd voelt. Een eerste kennismakingsgesprek bied ik daarom zonder kosten aan, zodat we samen kunnen kijken of ik kan bieden wat jij nodig hebt en jij vervolgens kunt beslissen of je je weg wilt vervolgen met mij als therapeut.

Samenwerken

Het kan zijn dat sommige problemen te intens zijn om te dragen en je meer ondersteuning of therapie nodig hebt dan ik je kan bieden. Hierin zullen we samen zoeken naar wat jij nodig hebt. Mijn brede kennis vanuit mijn werk binnen de ggz, kennis van de sociale kaart en ervaringen met andere instanties kunnen helpend zijn om door te verwijzen of, indien nodig, samen te werken met andere organisaties, zodat we jou de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden.

instagram icon Contact

COPYRIGHT: 2BELOVED morlodestraat 28
4413 ar krabbendijke
06-43956116
eline@2beloved.nl

kvk: 87007827
Lichaamsgerichte behandeling en begeleiding bij
psychosociale problematiek en trauma
Klik hier voor:
- Algemene voorwaarden

- Privacy beleid