Slide

 

Wie ben ik

Ik ben Eline Hollebrandse en samen met mijn man en onze 4 kinderen woon ik in Krabbendijke in het mooie Zeeland. Zelf worstelde ik jarenlang met ernstige depressieve klachten, angst en dwang vanuit complex trauma. Toch heb ik mijn leven, ondanks een jarenlange opname binnen de ggz, weer op kunnen pakken en kan ik weer genieten. Dat gun ik iedereen die worstelt met problemen en moeite heeft zich staande te houden in deze veeleisende maatschappij. Vanwege mijn ervaringen als cliënt binnen verschillende ggz instellingen was en is het mijn verlangen om mijn levenservaringen om te zetten naar iets positiefs. Mijn doel is hiermee iets te kunnen betekenen voor anderen. Dit maakt dat ik van mijn passie mijn werk heb gemaakt.

“Niets is mooier dan van je eigen kwetsbaarheden je kracht te maken en deze vervolgens in te mogen en kunnen zetten om van meerwaarde te zijn voor die waardevolle, belangrijke, mooie, andere mens!”

Eline Hollebrandse

Opleidingen

Na mijn opname ben ik begonnen met de cursus WMEE (Werken Met Eigen Ervaring). Deze training heeft mij geleerd eigen ervaringen in te kunnen zetten bij het werken met mensen die te maken hebben met ontwrichtende levensomstandigheden. Vervolgens ervaarde ik de behoefte om ook meer wetenschappelijke en theoretische kennis te verzamelen, professioneel te kunnen begeleiden en behandelen en op de juiste wijze te kunnen handelen in complexe situaties. Dit resulteerde in verschillende studies; MMZ Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, Bachelor of Science Social Work met de specialisatie GGZ-Agoog en de Post-HBO opleiding Lichaamsgerichte Traumatherapie. Daarnaast heb ik de bijscholingen Individueel Systemisch Werk en Trauma en Innerlijke Verdeeldheid (TIST) van Janina Fisher gevolgd en ben ik gecertificeerd Brainspotting therapeut. De combinatie van eigen ervaringen en deze verschillende studies en bijscholingen zorgen voor een brede en unieke verzameling aan kennis en ervaringen op zowel regulier als complementair vlak. Hierdoor kan ik op een authentieke wijze aansluiten bij wat nodig is in jouw situatie. 

Werkervaringen

Naast mijn eigen ervaringen als cliënt binnen de ggz heb ik vervolgens een aantal jaren ervaringen opgedaan in het werkveld van het sociaal domein en de ggz als ervaringsdeskundige, persoonlijk begeleider, groepsbegeleider, casemanager en behandelaar. Mijn ervaringen, zowel als cliënt en als hulpverlener binnen de reguliere ggz, hebben ertoe geleid dat ik sterk de behoefte voelde om vanuit een andere houding en op basis van een andere werkwijze ondersteuning te bieden. Hiermee doel ik op het belang van behandelen en begeleiden vanuit de hele context. Een holistische benadering; met oog voor geest, ziel en lichaam, omdat de mens één geheel is en alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier invulling aan kan geven als psychosociaal therapeut en lichaamsgericht traumatherapeut in mijn praktijk 2BeLoved in Zeeland. 

Persoonlijke ervaringen

Mijn persoonlijke ervaringen liggen op verschillende gebieden. Ik ben opgegroeid in een voor mij onveilige leefsituatie en heb te maken gehad met jarenlang seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing, mishandeling, pesten en verlieservaringen, waaronder het verlies van mijn 3 jongere zusjes. Toen ik hierdoor op latere leeftijd vastliep in mijn leven heb ik allerlei reguliere behandelingen gekregen en een 3-jarige (gesloten) opname binnen verschillende ggz instellingen. Er was tijdens deze periode sprake van CPTSS waar persoonlijkheidsproblematiek, een dwangstoornis en een eetstoornis uit voortkwamen. Ik heb mijn behandelingen binnen de reguliere ggz helaas niet altijd als positief ervaren. Er was, en is m.i. nog steeds, geen of weinig aandacht voor de fysieke gevolgen van trauma en fysieke traumaresponsen vanuit het zenuwstelsel. De focus lag vooral op gedrag waar vervolgens een ‘label’ aan werd gehangen. Dit zorgde voor zo’n 8 diagnoses in mijn dossier. Daarbij heb ik vele soorten en vormen van medicatie geprobeerd, maar niets hielp mij vooruit. Eerder verslechterde mijn situatie juist. Er was geen uitleg over wat triggers zijn en hoe deze invloed hebben op mentaal en fysiek gebied. Daarnaast was er geen aandacht voor overlevingsmechanismen en hoe deze het leven kunnen beheersen. Ik dacht dat ik ziek en gestoord was, omdat ik niet begreep wat er allemaal in mij gebeurde. Therapieën zijn voornamelijk gericht op cognitie. Inmiddels is veel meer bekend over trauma en weten we dat door traumareacties het cognitieve gedeelte in het brein als het ware wordt afgesloten. Dit verklaart waarom veel cognitieve therapieën, die gericht zijn op veranderen van gedachten en gedrag, niet afdoende werken bij mensen die getraumatiseerd zijn. Inmiddels heb ik persoonlijk mogen ervaren hoe helpend en helend het is om de gevolgen van trauma met behulp van lichaamsgerichte therapie ook lichamelijk te doorvoelen en te verwerken. Daarom geloof ik écht in wat ik doe als lichaamsgericht therapeut en geloof ik dat lichaamsgerichte traumabehandeling tot (verder) herstel kan leiden. 

Mijn visie

Mijn visie is dat ieder mens waardevol is, in de eerste plaats voor God. Ik geloof in heling en herstel. Tegen mij werd verteld dat ik uitbehandeld was en mijn toekomst was uitzichtloos, maar de plaats waar ik nu sta zegt iets heel anders. God had een plan met mij en heeft een plan met jou. Ik wil mensen graag begeleiden in een proces van aanvaarding, acceptatie en zelfliefde; de weg naar heling en herstel. De bijbel is de leidraad in mijn leven en de basis van mijn hulpverlening, maar ook als niet-christen of anders gelovige ben je van harte welkom. Ik geloof niet in hulpverleners die het beter weten, maar sta naast jou als gelijkwaardig mens. Jouw ervaringen, wensen en doelen staan voor mij op de eerste plaats. Samen gaan we op weg naar heling en herstel. Mag ik er voor jou zijn?

 

“Jij die mij ketent omdat ik
Anders zou zijn dan jou
Breekt niet door mijn wereld
Waarin ik van mezelf al
Nauwelijks mag bestaan
 
Laat mij zijn als mens
Niet vastgenageld door een stempel
Wat mij nog meer beperkt
 
Sla de nagels los
Breek me vrij
Vanuit mijn eigen waarde
Kan ik zijn
Met jou”
 
Gisele Vranckx

 

Contact instagram icon

COPYRIGHT: 2BELOVED morlodestraat 28
4413 ar krabbendijke
06-43956116
eline@2beloved.nl

kvk: 87007827
Lichaamsgerichte behandeling en begeleiding bij
psychosociale problematiek en trauma
Klik hier voor:
- Algemene voorwaarden

- Privacy beleid