Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 2BeLoved diensten aanbiedt of levert.

 1.  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2.  Zowel de cliënt als 2BeLoved hebben het recht om de overeenkomst elk gewenst moment op te zeggen.

Tarieven en betaling

 1. Een eerste kennismakingsgesprek is kosteloos.
 2. Het actuele tarief van een consult staat vermeld op de website.
 3. Bij verhindering dient uiterlijk 24 uur voor de afspraak het consult afgezegd te worden. 2BeLoved is bij het nalaten van afzegging gemachtigd om de kosten van een consult alsnog in rekening te brengen.
 4. Betaling van een consult dient binnen 14 dagen na de factuurdatum gedaan te worden. De factuur is naar wens via de e-mail of op papier verkrijgbaar.
 5. Korte telefonische gesprekken en whatsapp contact worden niet extra in rekening gebracht.

Klachten

 1. 2BeLoved kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van een sessie of klachten die buiten de sessies om plaatsvinden in de thuissituatie of omgeving van de cliënt.
 2. Bij klachten over de behandeling of begeleiding van 2BeLoved wordt eerst onderling in gesprek gegaan en gezamenlijk naar een passende oplossing gezocht.
 3. Mocht onderling overleg niet de juiste uitkomst geven dan kun je terecht bij de klachten en geschillencommissie van de GAT. Met eventuele klachten m.b.t. begeleiding vanuit het sociaal domein kun je terecht bij het College van Toezicht van de BPSW.

Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met 2BeLoved wordt toestemming verleend voor automatische verwerking van de verkregen persoonsgegevens.
 2. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor eigen activiteiten en de nodige administratieve doeleinden met betrekking tot de dienstverlening. Personen die hiervoor namens 2BeLoved van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan strikte geheimhouding daarvan.
 3. Door ondertekening van deze overeenkomst wordt toestemming verleend voor het aanmaken en bijhouden van een dossier dat uitsluitend gebruikt zal worden voor de dienstverlening van 2BeLoved.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Alles wat besproken wordt tijdens de sessies zal op professionele wijze en volledig vertrouwelijk behandeld worden onder strikte geheimhouding. Alleen bij wettelijke verplichting tot bekendmaking in het belang van de cliënt zal, altijd in overleg, contact met derden opgenomen worden. 2BeLoved conformeert zich aan de voorwaarden en ethische gedragsnormen, zoals omschreven in de beroepsregisters van Registerplein en het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT).

Copyright: 2BeLoved