Beheer

De website 2beloved.nl wordt beheerd door de eigenaar van 2BeLoved. Contactgegevens zijn te vinden op 2beloved.nl.

Dit beschreven privacy beleid geldt voor iedere bezoeker die de website 2beloved.nl bezoekt.

Gegevens bezoekers

Gegevens van bezoekers worden niet bewaard en zijn niet terug te leiden naar de bezoeker, mits informatie achtergelaten wordt door de bezoeker zelf. Bijvoorbeeld contactgegevens voor het contacteren van de bezoeker door 2BeLoved.

Verstrekte gegevens

De door bezoeker verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden voor:

  1. Het verwerken van een (hulp)vraag van een bezoeker.
  2. Het versturen van e-mails die betrekking hebben met de eerdere (hulp)vraag.
  3. Het op verzoek telefonisch contacteren van de hulpvrager.

De via de website verstrekte gegevens zullen nooit, zonder uitdrukkelijke toestemming, met derden gedeeld worden.

Cookies

De website van 2BeLoved maakt geen gebruik van cookies.

Vragen

Voor vragen over het privacybeleid kun je terecht bij de eigenaar van 2BeLoved. De contactgegevens zijn te vinden op 2beloved.nl

Disclaimer

De eigenaar van 2BeLoved heeft het recht om dit privacybeleid aan te passen zonder dat de bezoeker hiervan op de hoogte wordt gesteld. Het is afdoende de wijziging op de website door te voeren.

Aanpassing cliƫntgegevens

Een bezoeker heeft de mogelijkheid en het recht om ten allen tijde zijn verstrekte gegevens te laten wijzigen. 2BeLoved heeft het recht om zo nodig een legitimatiebewijs te vragen. Daarnaast heeft 2BeLoved het recht om de wijziging op een door hen voorgeschreven, passende wijze door te voeren.

Beveiliging

De aan 2BeLoved verstrekte gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Copyright: 2BeLoved